کنکوریا...

 

 

20:30 ﺭﻭ ﺩﯾﺪﯾﺪ؟؟؟؟
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﮐﻨﮑﻮﺭ ::

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ : ﺍﺯ ﮐﻼﺳﺎﯼ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﯼ؟ !
ﺩﺧﺘﺮﻩ: ﻧﻪ 
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ : ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﮐﻤﮏ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﭼﻄﻮﺭ؟ !
ﺩﺧﺘﺮﻩ: ﻧﻪ 
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ : ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﯽ ﭼﯽ ﺩﺧﺘﺮﻡ؟ !
ﺩﺧﺘﺮﻩ: ﻧﻪ 
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ : ﺁﻓﺮﯾﻦ ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﺩﺭﺳﯽ ﺭﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺧﻮﻧﺪﯼ ﻧﻪ ﺩﺧﺘﺮﻡ؟ !
ﺩﺧﺘﺮﻩ: ﻧﻪ 
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ : ﺍﺯ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﭼﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﯼ ﻋﺎﯾﺎ؟
ﺩﺧﺘﺮﻩ: ﻧﻪ 
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ: ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺭﻓﺘﯽ ﺍﺻﻼ ﺗﻮ ﻻﻣﺼﺐ؟!
ﺩﺧﺘﺮﻩ: ﻧﻪ 

 

ﺣﺎﻻ ﻓﺮﺩﺍ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﺍﯾﻦ ﻗﻠﻤﭽﯿﻮ ﮔﺎﺝ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻣﻮﺯ ﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺗﻮ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﻩ !!

 

 

/ 39 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
marjan

تــــــــاحـــــالا دقــت کـــردین وقـــــــتی کـــباب بـــــــــا بـــرنج مـــــــــیخوریم%90حــــواسمون بـــــه ایـــنــــــه که هــــــــــر2تاش بـــا هـــــــم تمـــــــوم شـــــه.!!!!

ainaz

واقعا همینطوره

پردیس سادات

آره بخدا راست میگی

nafas

خخخخخخ واقعانم[خنده]

marjan

میدانی ... بعضی ها را هر چقدر بخوانی ... خسته نمیشوی ... بعضی ها را هر چقدر گوش بدهی ... عادت نمیشوند ... بعضی ها هر چه تکرار شوند ... باز بکرند و دست نخورده ... دیده ای ؟... شنیده ای ؟... بعضی ها ... بی ن ه ا ی ت ن د

marjan

آدم ها فقطـ آدم هســـتند، نـــه بیشتر و نــــه کمتر. اگــر کمتر از چیزی کـــه هستند نگاهشان کنـــــــــی آنها را شــــکسته ای ! و اگــــــر بیشتر از آن حســـــــابشان کنـــــی، آنها تو را میـــشـــــکنند ! بین ایــــــــن آدم های آدم، فقط بایـــــــد عاقلانــــــــــه زندگــی کرد؛ نه عاشقانه !

نادیا

شکسته شیشه ی قلبم کجای مرهم دردم.........؟

دیبا

يادم آيد روز ديرين..خوب و شيرين..اول ترم..وقت بسيار درس اندک... اما اينک روز اخر..روز تلخ امتحانات..اخر ترم.. درس بسيار..درس بسيار..درس بسيار