منم زیبا...

منم زیبا...

که زیبا بنده ام را دوست می دارم...

تو بگشا گوش دل پروردگارت با تو می گوید:

"تو در بیکران دنیای تنهایان

رهایت من نخواهم کرد

تو غیر از من چه می جویی؟

تو با هرکس به غیر از من چه می گویی؟

تو راه بندگی طی کن عزیزا...............من خدایی خوب می دانم"

/ 8 نظر / 14 بازدید
مرضیه2

هویج خانم ی وقت اون ورا پیدات نشه هاااا!!!![ابرو]

بوی باران

سلاااااااااااااااااام....... تو یه موقع به وب سر نزنیاااااااااااااااااااااااااااا نه نمیخواد خودتو اذیت کنی تو زحمت میفتی اگه بیای اون طرف نظر بذاری!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

سیامک

چقدفاصله پیداست بین ادمها چقدعاطفه تنهاست بین ادمها میان کوچه دلهافقط زمستانست تب غرورچه بالاست بین ادمها زمهربانی.دلهادگرسراغی نیست چقدرقحطی رویاست بین ادمه

سیامک

هر گاه قادر به شمردن قطرات باران شدی ، خواهی دانست که چقدر دوستت دارم . . .

x2-01

بیا نقاشیمو ببین. [نیشخند]

yasina

_________¤¤¤¤¤¤¤¤____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤ __¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_________¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤¤&

مرضیه

خیلی عالی بوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد