قصد ... شادکردنه

واقعا هییییییییییییییییییییچ خوشی بالاترازا ین نیس خداوکیلی ....

 

 

×××××××

 

سه بار بگو :

سه شیشه شیر ، سه کیسه شیر

.

.

.

.

بسه بسه خانواده نشسه

مردی اونی که گفتیا کامنت کن 

 

××××××××

 

دقیقا همینطوریه ...آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآای معاون قهوه ای میشه...

ادم کیف میکنه .

 

 

××××××××

 

     دقت کردین وقتی تو ماشین با پدر مادرمون هستیم یا همراشون رفتیم بیرون قدم بزنیم چقدر بهمون نــخ میدن؟؟؟

ادم همه جاش میسوزه خداوکیلی .....

 

×××××××××

 

حمام رفتن پسرا ....عین واقعیته ...

اگه دروغه بگین .

 

 

×××××××

 

اگرتو امریکا هم قوانین نام گذاری شرکت ها مثه اینجا بود

اسم شرکت اپل میشد : سیب پردازان سیستم گستر غرب  

 

×××××××

 

 

 

××××××××

 

اینکه بعضی وقتا توخونه باخودم حرف میزنم زیاد عجیب نیس ...

ولیاینکه گاهی وسطاشمیخندم دیگه زیاده رویه نه؟ 

 

××××××××

 

 

××××××××

 

 

     توی ایران عادت شده که هر وقتی به هر شکلی سرقتی اتفاق بیوفته

 اعم از: خونه، ماشین، مغازه و …

 همه متفق القول می گن: دزده آشنا بوده

 حالا من توی این فکرم که : دزدها جزو آشناهای ما هستند یا آشناهای ما دزدن !

×××××××

نیشخند

 

××××××××

 

به مجرد خونه اجاره نمیدن !

به مجرد مسکن مهر نمیفروشن ! 

به مجرد وام ازدواج نمیدن ! 

یه دفعه به مجرد زن هم ندید همخیا خودتونو راحت کنید هم خیال ما !

 

 

×××××××

 

 

×××××××××

 

     یه مگس رو هوا بود در یک چشم به هم زدن روهوا گرفتمش

 با کلی افتخار به بابام گفتم حال کردی ؟؟!!

 سرش رو تکون داد گفت خاک بر سرت ، جوونای هم سن تو هواپیمای بدون سرنشین

 میگیرن رو هوا ، تو هنوز مگس شکار میکنی.

 

×××××××××

 

 

××××××××

 

خدایا به ما که مخاطب خاص ندادی حداقل به رفقامون هم که دادی اونا روهم ازشون بگیرجیگر مارو  خنک کن 

 

×××××××

 

××××××××

 

 

و کلام اخر ... 

        

به بعضیا باس گف :

 

این همه کلاس میذاری زنگ تفریح هم داری عایا ؟؟؟؟

/ 67 نظر / 163 بازدید
نمایش نظرات قبلی
m

سلام من هم ارزوی سلامتی برای تو دارم

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

شیـــــــــما

بــزرگــتــریــن دروغـــت را یــادت هــســت ؟ گــفتــه بـــودی ، مـــن هـمــیشــه راســـت مـی گـــویــم !

شیـــــــــما

بـا تـو بـودن را تـصـویـر کـردم . . . بـی تـو بـــودن را، تـجـربـه! ایـن بـود سهـــم مــــن از رویـا تـا واقـعـیـت . . . !!!

دیبا

خوش به حال باد گونه هايت را لمس مي کند و هيچ کس از او نمي پرسد که با تو چه نسبتي دارد! کاش مرا باد مي آفريدند تو را برگ درختي خلق مي کردند؛ عشق بازي برگ و باد را ديده اي؟! در هم مي پيچند و عاشق تر مي شوند

مطی

حداقل یه 5شنبه جمعه که سر میزنی به منم سری بزن!!!!!

فضول وبلاگ هوشبری 92

سلام...وااااااسه چی تبریز ...تبریز لولو خورخوره دارها...میخورنتون...بیایین خرم اباد پیش خودمون!!!